Läheisyyskytkinten yleiskatsaus ja ongelmanratkaisu