Bättre ytfinhet med rätt chucktryck

I detta avsnitt av Haas servicetips förklarar vår serviceingenjör Brian Dickenson hur användning av fel chucktryck på din svarv kan påverka detaljkvaliteten. Om du får problem eller inkonsekventa detaljresultat och -finish, kan det ofta åtgärdas genom en justering av chucktrycket.