Forbedr overfladebehandlingen med korrekt patrontryk

I dette servicetip fra Haas forklarer serviceteknikeren Brian Dickenson, hvordan forkert patronfastspændelsestryk på din drejebænk kan forringe dine deles kvalitet. Hvis du oplever problemer eller uoverensstemmelser i dine deles kvalitet og efterbehandling, skal der måske ikke mere til end en justering af patrontrykket.