Hydraulisk svarv kontaminerad med kylmedel?

Om du har orsak att tro att det förekommer kylmedelskontamination i oljesumen för svarvens hydrualenhet (HPU) visar den här videon tips för att eliminera problemet. Serviceteknikern Orville Collins visar oss hur vi angriper problemet.