Zanieczyszczenie agregatu hydraulicznego tokarki chłodziwem?

Jeśli sądzisz, że w misce olejowej agregatu hydraulicznego tokarki występuje zanieczyszczenie chłodziwem, ten film zawiera wskazówki dotyczące wyeliminowania problemu. Inżynier serwisu Orville Collins pokazuje nam, jak rozwiązać ten problem.