Minska cykeltiden med en flerdetaljsfixtur i Haas UMC-750P

Se när vår erfarna applikationsingenjör John Nelson tar dig steg för steg genom hans konstruktion, bearbetning och användning av en fixtur för 28 detaljer i en Haas UMC-750P. Genom att använda rundmatningsbordet HRT210 i maskinen och lägga tilll ett Haas stålfäste kunde John göra detta stora jobb mycket effektivare och minska cykeltiden för varje detalj med 23,5 %. På 1 000 detaljer skulle han spara mer än 16 timmars maskintid! Multiplicera det med hastigheten i din verkstad så kommer du att se vad du sparar.