Kylmedel för verktygsmaskiner: Påfyllning vid låg koncentration

Om du precis har kontrollerat koncentrationen på skärvätskan och upptäckt att den är för låg, så visar den här videofilmen vilka moment som krävs för att återställa rätt koncentration.