Охлаждаща течност за металорежещи машини: Допълване при ниска концентрация

Ако току-що сте измерили концентрацията на охлаждащата течност и сте установили, че е ниска, това видео ще ви покаже стъпките, необходими за връщане на стойността в правилния диапазон.