Haas oljedimavskiljare för kylmedel

Om du klipper aggressivt är du definitivt bekat med kyldimmemoln. Haas nya oljedimavskiljare är nu ett stängt system som hämtar dimman in i insugshuset via en kraftfull fläkt. Här filtreras kylmedldet och kondenseras, och pumpas sedan genom returslangen till maskinens andra sida där kylmedlet återförs till infattningen.