Nový kondenzátor par chladicí kapaliny Haas

Pokud frézujete agresivně, pak určitě znáte rozvlněné mraky par chladicí kapaliny. Nový kondenzátor par chladicí kapaliny Haas je nyní systém s uzavřeným okruhem, který pomocí výkonného ventilátoru vtahuje páry do sacího pouzdra. Zde je chladivo filtrováno a kondenzováno a poté čerpáno přes vratnou hadici na druhou stranu stroje, kde je chladicí kapalina vrácena do pouzdra.