Програмируемо серво задно седло, МТ5

   
Осигурява супорт за детайла за серията ST-40/45

Напълно програмируемото задно седло, снабдено със сервозадвижване, на Haas може да бъде активирано чрез програмата за детайлите или управлявано директно със стандартният крачен педал. Позиционирането в затворен цикъл позволява да спрете задното седло където и да е по хода. Компактната, устойчива отливка осигурява превъзходна устойчивост и заглушаване на вибрациите. Задното седло включва морзов конус MT5 и осигурява осово натоварване до 4 500 lb (20 017 N).

  • Лесно за регулиране налягане на осовото натоварване чрез настройките
  • Специални настройки за управление на точката на задържане и разстоянието на отдръпване
  • Функция за безопасност, която държи детайла сигурно, дори при загуба на мощност
  • Функция за безопасност, която елиминира необходимостта от връщане на задното седло в начална позиция при увеличаване и намаляване на мощността
  • МТ5 морзов конус

Talk to Us

If you would like more information about how a new Haas machine can bring your products to life, please share your contact information.

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.