Настройка и използване на станцията за автоматично зареждане на детайли за стругове Haas

Андрю ни показва колко лесно може да се настрои станцията за автоматично зареждане на детайли Haas за зареждане на части. Андрю демонстрира придвижване на рамото на станцията за автоматично зареждане на детайли за взимане на детайла, зареждане и изваждане от патронника и как да записваме всяка една от тези позиции, така че станцията за автоматично зареждане на детайли да може да работи автоматично и съвместно с програмата за струговане.