Nastavení a použití automatického nakladače obrobků u soustruhů Haas

Andrew nám ukazuje, jak snadno lze automatický nakladač obrobků Haas nastavit pro nakládání obrobků. Andrew demonstruje pohyb ramena APL ke zvednutí obrobku, jeho nakládání a vykládání ze sklíčidla a jak zaznamenáváme každou z těchto pozic, aby se APL mohl automaticky spustit ve spojení s programem soustružení.