Опция P-COOL – Haas Automation Option Spotlight

Задайте Във вашата програма позицията на дюзите за всеки инструмент. Когато се наложи използване на даден инструменти, дюзата се регулира, за да се насочи точно там, на където сте я програмирали.