P-COOL – zaměřeno na příslušenství Haas Automation

Nastavte polohu trysky pro každý nástroj v programu. Při vyvolání každého nástroje se tryska upraví tak, aby dosáhla přesně toho místa, na které jste ji naprogramovali.