Höghastighetsbearbetning

   
Hamna inte på efterkälken, gör dina processer snabbare

Haas maskiner kan minska dina cykeltider genom att använda en autentisk höghastighetsbearbetningsalgoritm. Haas-alternativet för höghastighetsbearbetning ger snabbare matningshastigheter och mer komplexa verktygsbanor utan fördröjning eller strypning av maskinen.

  • Producerar det önskade resultatet när korta rörelser kombineras med hög matningshastighet
  • Kan kombineras med inställningar och G-koder för att få utmärkande resultat
  • Varmt rekommenderade för 3D och simultana 4- och 5-axliga program

HSM

Höghastighetsbearbetning (HSM) är en programvarufunktion som reducerar cykeltider samtidigt som den ökar kvaliteten på ytbehandlingen. HSM sänker arbetscykeltiderna för:

  • Moderna, dynamiska/högeffektiva verktygsbanor vid fräsning
  • Tredimensionella ytapplikationer
  • 4- och 5-axliga verktygsbanor med samtidig rörelse
  • Jämna verktygsbanor som har tvådimensionella glidkurvor

Kontrollalgoritmen för höghastighetsrörelse uppnår höga hastigheter främst genom att beräkna vinkeln för skärningen mellan linjära och/eller cirkulära rörelser och genom att bibehålla högsta möjliga hastighet genom rörelseövergången. Detta måste göras långt innan rörelserna faktiskt utförs, så att plötsliga ändringar i riktning kan anpassas i hastighetsprofilen utan att bryta mot accelerationsbegränsningar.

Ju större förändring av riktningen desto lägre måste hastigheten vara vid rörelseövergången, ned till en lägsta hastighet på noll för en ändring av riktningen med 90 grader eller mer. 

Acceleration före interpolering

Acceleration före interpolering är en algoritm som används av maskinen för att flytta den programmerade matningshastigheten längre samtidigt som den önskade verktygsbanan skärs korrekt.

Utan HSM accelererar maskinen från noll i början av ett kodblock och sänker hastigheten till noll vid slutet av ett kodblock. Maskinen når eventuellt aldrig den programmerade matningshastigheten för korta kodblock.

Med HSM låser styrningen vinkeln mellan två kodblock och beräknar den optimala accelerationen och fartminskningen för att navigera från ett block till nästa block. Det gör att maskinen fortsätter att ha den programmerade matningshastigheten längre.

Block per sekund

Höghastighetsbearbetning använder en framförhållning på 80 block för att planera banan, och kan arbeta med en hastighet på upp till 1 000 block per sekund. Det är ett block varje millisekund (en tusendels sekund). Detta kräver inte någon ändring av riktning eller hastighet för att förbli på den programmerade banan, vilket inte är realistiskt. 

En annan funktion i HSM kombinerar extremt korta rörelser (mindre än 0,0002" eller 0,005 mm) med det föregående eller efterföljande blocken när en ändring i riktning ligger under en specifik gräns. Det gör att maskinen utför mindre rörelser – som de som oftast finns vid dynamisk/högeffektiv fräsning – utan en dramatisk sänkning av hastigheten eller avvikelse från banan. 

För att bibehålla en jämn, flytande rörelse bör ditt program inte innehålla koder som tar mindre än en millisekund att utföra. 

Avkastning

Exempel på avkastning på investering:
        HSM: 2 495 USD

Cykeltid för delar utan HSM = 86 sek

Cykeltid för delar med HSM = 69 sek = 20 % snabbare
          Skillnad: 17 sek
 
Delar per timme utan HSM: 42
Delar per timme med HSM: 52 

Verkstadskostnad: 60 USD/tim, 40 timmar/veckan

40 tim X 20 % = 8,0 timmar/vecka i besparing X 60 USD verkstadskostnad = 480 USD i besparing/vecka
 
Återbetalningstid: 1,3 månader

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Öka takten


HSM låter din fräs skära med en maximal matningshastighet då det är möjligt, medan den minskar farten enbart då det krävs för att se till att komplexa delars geometri bibehålls.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.