Bearbejdning med høj hastighed

   
Sak ikke bagud, accelerer dine processer

Haas-maskiner kan reducere cyklustider ved at bruge denne sande algoritme til bearbejdning med høj hastighed. Bearbejdning med høj hastighed (ekstraudstyr) giver mulighed for hurtigere tilførselshastigheder og mere komplekse værktøjsbaner uden ophold, og uden at maskinen får for ringe tilførsel.

  • Producerer de ønskede resultater, når korte slaglængder kombineres med høje fremføringshastigheder
  • Kan kombineres med indstillinger og G-koder til at give exceptionelle resultater
  • Stærkt anbefalet til 3D- og simultane 4- eller 5-akse-programmer

HSM

Bearbejdning med høj hastighed (HSM) er en softwarefunktion, der reducerer cyklus tiderne og samtidig øger kvaliteten af overfladebehandlingen. HSM reducerer cyklustider på:

  • Moderne, dynamiske, højeffektive værktøjsstier til fræsning
  • Tredimensional overfladeanvendelse
  • værktøjsstier med simultan 4- og 5-akse-bevægelse
  • Selv værktøjsstier med todimensionelle splinekurver 

Den høje hastighed ved højhastighedsregulering af algoritmen opnås hovedsageligt ved at beregne vinklen på skæringen mellem lineær og/eller cirkulær bevægelsesstyring og bibeholde maksimal hastighed gennem slagovergangen. Dette skal gøres i god tid, inden bevægelserne udføres, så pludselige retningsændringer kan blive tilpasset i hastighedsprofilen, uden at accelerationsbegrænsningerne overskrides.

Jo større retningsændring, jo lavere skal hastigheden være ved bevægelsesovergang - ned til en miniumshastighed på nul ved en retningsændring på 90 grader eller mere. 

Acceleration inden interpolering

Acceleration inden interpolering er en algoritme, der bruges af maskinen til bevægelse ved den programmerede fremføringshastighed, mens den præcist skærer den ønskede værktøjssti.

Uden HSM  accelererer maskinen fra nul i starten af en kodeblok og decelererer til nul i slutningen af en kodeblok. Ved korte kodeblokke når maskinen måske aldrig den programmerede fremføringshastighed.

Med HSM ser styringen på vinklen mellem to kodeblokke og beregner den bedst mulige acceleration og deceleration fra en blok til den anden. På den måde holdes maskinen ved den programmerede fremføringshastighed i længere tid.

Blokke pr. sekund

Bearbejdning med høj hastighed ser 80 blokke fremad for at planlægge stien. Den kan køre med en hastighed på op til 1000 blokke pr. sekund. Det er 1 blok pr. millisekund (1/1000 af et sekund). Her antages det, at der ikke ændres retning eller hastighed for at blive på den programmerede sti, hvilket ikke er realistisk. 

En anden funktion i HSM kombinerer ekstremt korte slag (mindre end ,0002" eller ,005 mm) ved den tidligere blok eller den næste blok, når retningsændringen er under en bestemt grænse. Dette gør det muligt for maskinen at udføre mindre slag - som dem man kender fra dynamiske højeffektive fræsninger - uden en markant reduktion i hastigheden eller afvigelse fra værktøjsstien. 

For at kunne beholde en glat, flydende bevægelse, skal dit program ikke indholde koder, der tager mindre end et millisekund at udføre. 

Investeringsafkast

Eksempel på Investeringsafkast:
        HSM: USD 2.495

Delcyklustid uden HSM = 86 sek

Delcyklustid med  HSM = 69 sek = 20 % hurtigere
          Difference: 17 Sek
 
Dele pr. time uden HSM: 42
Dele pr. time med HSM: 52 

Værkstedssats: USD 60/t, 40 t pr. uge

40 t X 20 % = 8,0 t/u sparet X USD 60 værkstedssats = USD 480 sparet/u
 
Tilbagebetalingstid:  1,3 måneder

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Bliv hurtigere


HSM lader din fræsemaskine skære ved maksimale fremføringshastigheder, hvor det er muligt, og sænke farten tilstrækkeligt, hvor nødvendigt, for at sikre opretholdelsen af kompleks delgeometri.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.