Intern högspänningsisolationstransformator

   
Högspänningsisolationstransformator för maskiner sålda i USA, för drift på 440 V AC

Haas-maskinerna har konstruerats för att köras med en kraftförsörjning på 220 V AC. Drift på hög spänning (440 V AC) kräver en transformator som tillval. Denna högspänningsisolationstransformator möjliggör körning av maskinen på 380–480 V AC. Transformatorn sitter inuti manöverskåpet för att spara golvutrymme och kräver inte ytterligare jordning.

  • En högspänningstransformator krävs för att köra maskinen på 440 V AC
  • Den här isolationstransformatorn är internt jordad och kräver ingen ytterligare jordning
  • Internt monterad design, för att spara golvutrymmet

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.