Autodörr för svarvar

   
Ökar produktiviteten och minskar operatörens trötthet

Öka produktiviteten och minska belastningen på dina operatörer med Haas automatiska lucka. Den automatiska luckan öppnar maskinens luckor automatiskt via en M-kod eller kan öppna dem manuellt med en knapp på manöverenheten. Operatörens trötthet minskar vid repetitiv maskinbearbetning, och maskinen kan även köras utan tillsyn vid användning med robotlastare. Dörrarna stängs automatiskt vid Cycle Start (Starta arbetscykel) och kan styras via inställningar att öppnas i slutet av en arbetscykel, eller vid ett tillfälligt stopp.

  • Fungerar automatiskt via M-kod, eller manuellt via en knapp på hängpanelen
  • Minskar operatörens trötthet under repetitiva maskinbearbetningar
  • Möjliggör obemannad drift vid användning tillsammans med en automatladdare
  • Stängs automatiskt vid cykelstart, och kan öppnas automatiskt vid cykelslut eller vi ett valfritt stopp 

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.