Möjlighet för stöddocka

   
Ger en plats för att installera en stöddocka från eftermarknaden

Anordningen för det stabila stödet ger en tillräcklig plattform för montering och tillgång till hydraulledningar, så att det stabila stödet från eftermarknaden kan monteras, vilket ger ett bättre stöd vid vridning av långa axlar. Monteringsplattformen är anpassad för flera typer av stabila stöd från eftermarknaden, båda automatiska och manuella. Det sitter manuellt längs dubbdockans linjärstyrningar och låses på plats med en mekanisk broms. Anordningen för det stabila stödet kräver tillvalet med dubbdocka.

  • Ger en bas- och monteringsplats för eftermarknadens stöddocksprodukter
  • Håller hydrauliska slangar prydligt dragna utom synhåll från pump till bekvämt placerade portar
  • Positioneras manuellt längs dubbdockas arbetsgång
  • Låses på plats med en mekanisk låsningsfunktion
  • Kräver dubbdocksalternativet

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.