Fliken Enheter

I denna Apps Minute-video studerar vi på vilka sätt man kan aktivera och verkställa de olika mekanismerna och enheterna på din maskin med hjälp av fliken Enheter.