Раздел за приспособления

В това видео на Apps Minute разглеждаме начините, по които можете да задействате и инсталирате различните механизми и приспособления на Вашата машина, използвайки раздела за приспособления.