Karta Urządzenia

W tym filmie Apps Minute prezentujemy sposoby aktywacji i uruchamiania w maszynie mechanizmów i urządzeń za pomocą karty Urządzenia.