Apps Minute – Ställa in fjärråtkomst till Net Share på din Haas-maskin

Den här videon visar hur du ställer in en fjärranslutning till Net Share så att du kan dela data mellan din Haas-manöverskärm och en fristående dator.