Apps Minute – Konfigurere ekstern nettdeling på Haas-maskinen

Denne videoen vil vise deg hvordan du konfigurerer en ekstern nettdelingstilkobling slik at du kan dele data mellom Haas-kontrollen og en enkelt datamaskin.