Apps Minute — konfiguracja zdalnego połączenia z usługą Net Share w maszynie Haas

W tym filmie pokażemy, jak skonfigurować zdalne połączenie za pomocą funkcji Net Share, które umożliwia udostępnianie danych między systemem sterowania Haas a pojedynczym komputerem.