Функцията DXF Import на Haas – Практически съвети

DXF Import е компонент от Системата за интуитивно програмиране (IPS). За да може функцията да работи, опцията IPS трябва да е активирана. Функцията позволява на програмиращия да импортира съществуващ 2D DXF файл в управлението и да използва геометричните данни от него, за да генерира траектории на инструментите. След това тези траектории могат да се използват за генериране на G код.