Haas DXF-import – Slik gjør du det

DXF-import er en komponent i det intuitive programmeringssystemet (IPS). IPS-alternativet må være aktivert for at DXF-import skal fungere. Denne funksjonen lar en programmerer importere en allerede eksisterende 2D DXF-fil til kontrollen og bruke geometrien til å generere verktøybaner. Verktøyets baner kan deretter brukes til å generere G-kode.