Ofukovací tryska sklíčidla

   
Automaticky odebírá třísky

Automatická ofukovací tryska automaticky udržuje obrobek anebo upínání obrobku bez třísek, aniž by operátor musel otevírat dveře. Proud vzduchu se aktivuje M-kódem a jeho spuštění lze naprogramovat v libovolném okamžiku – současně s otáčením vřetena, na konci cyklu nebo před odebíráním obrobků na soustruhu Haas s dvěma vřeteny. Stroje se dvěma vřeteny mají nezávislý M-kód, který aktivuje proud vzduchu pro každé vřeteno zvlášť.

  • Nezbytné pro aplikace s automatickým nakládáním dílů, jako jsou roboti, nakladače obrobků a stroje s dvojitým vřetenem
  • Dosažení konzistentního nakládání a vykládání obrobků
  • Prodloužení životnosti upínání obrobku 
  • Snížení zmetkovosti u automaticky nakládaných dílů

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.