Nastavení pravoúhlé hlavice – vysvětlení kódů G17, G18, G19