Použití G53, ne G28, ke zkrácení dob cyklu a umístění revolverové hlavice soustruhu