Zjednodušení chladicí kapaliny

Mark nám přestavuje metodu vmíchání nové chladicí kapaliny o 4 krocích k naplnění nádrže chladicí kapaliny stroje Haas s řízením CNC.