Gjør mer enn 3-akser maskinering


Med en komplett linje med Haas-roterende produkter, inkludert mange spesialiserte enheter designet for maksimal produktivitet, fortsetter Haas å lede veien til høyere produktivitet gjennom automatisering.

Et solid, robust design


Konstruert av solide materialer og utformet for pålitelige dag-ut, dag-inn operasjoner, er Haas-roterende produkter målestokken som alle andre måles etter. Vi produserer alle kritiske komponenter internt på vårt toppmoderne anlegg i California. Ved kjernen av hvert Haas-roterende bord, er et ormgirnett med stor diameter av aluminium og bronse med en grunnleggende stållegeringsorm (herdet til 60 Rc) nedsunket i et syntetisk oljebad. For å sikre indekseringsnøyaktighet, kuttet vi ormgiret mens det var festet til spindelen, heller enn å feste det ferdige ormgiret til spindelen, som andre produsenter gjør. Hver sammensatt spindel er tilpasset på et CNC-girfreser til det maksimalt går tom for 2-mikroner, og så blir ormgiret presisjonskuttet. Dette garanter den største konsentrisiteten mellom kulelageret med stor diameter og ormgiret, og sikrer mange år med glatt, ekstremt nøyaktig og bindingsfri operasjon.

Oppspenning for dreieenhet med Svarmannen


Sjekk alle oppspenningstilbehørene tilgjengelige fra Haas for å gjøre det roterende bordet ditt enda mer produktivt.