Lineære skalaer

   
Sikrer maskinens nøyaktighet

Lineære skalaer sikrer absolutt posisjoneringsnøyaktighet langs X-, Y- og Z-aksene ved å kompensere for termiske variasjoner. Store systemer har mange lange og store komponenter som lettere reagerer på temperaturendringer. Skalaer bidrar til å korrigere for denne variasjonen, og er ideelle for plasseringer med store temperaturendringer. Skalaene anbefales imidlertid ikke for 3D overflatearbeid eller 3D interpolering.

  • Sikre maskinens nøyaktighet og repeterbarhet
  • Konstant lukket-sløyfe tilbakekoblingssystem med 1-mikron oppløsning
  • Ideell for plasseringer med store temperaturendringer
  • Anbefales ikke for 3D overflatearbeid eller 3D interpolering

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.