Apps Minute – Brukergrenser for forskyvbarhet

I denne Apps Minute tar vi en rask titt på hvordan du kan sette grenser for forskyvbarhet på Haas-maskinen for å beskytte den mot potensielle krasj når klaringene blir veldig små mellom oppspenningen og maskinen.