Faseinndeling av arbeidslys med spindel-RPM

I dette Haas-servicetipset tar serviceingeniør Brian Dickenson for seg et tema som har forårsaket forvirring. Hvis du noen gang har sett at spindelen svinger og antok at det skyldes feil turtall, eller kanskje til og med trodde den kjørte bakover, er det sannsynlig at den ganske enkelt er i synk med LED-arbeidslyset. Det er riktig, det hele er en optisk illusjon, og det er ingenting galt med spindelen din.