Kjør oppvarmingsprogrammet for spindler for å gi spindelen lenger brukstid

Serviceteknikeren Orville Collins viser deg hvordan – og hvorfor – du bør kjøre spindeloppvarmingsprogrammet etter at fresen har vært uvirksom i noen dager. Sørg for å sjekke ut denne videoen og kommende videoer i denne serien, for å bevare Haas-maskinen slik at den yter best mulig.