Unngå sperring på fresen din

Mark tar opp et problem som enhver maskinoperatør har møtt på et tidspunkt: sperring. Mark er på sitt beste i denne videoen, hvor han tar for seg et komplekst emne og deler det opp i tre kategorier som er enkle å følge.