Hvordan bruke pinolen og en Haas-dreiebenk

Denne videoen dekker et bredt utvalg av emner relatert til bruk av pinol på CNC-dreiesentre. Noen av emnene vi berører er: forholdet mellom lengde og diameter, sentrumsboring, valg av trykk på pinol, håndtering av skjøre deler og valg og vedlikehold av roterende senterspiss. Vi gjennomgår også de spesifikke metodene for kommando og kontroll av Haas-pinol med M-koder og innstillinger.