Kylvätska genom spindeln

   
Kylmedel genom verktyget, 21 bar

Haas system för kylvätska genom spindeln ger upp till 21 bar (300 psi) kylvätska till skärverktyget, vilket möjliggör kraftigare skärningar, högre matningshastigheter, borrning av djupare hål och bättre ytfinish. Med systemet för kylvätska genom spindeln kan du verkligen minska arbetscykeltiderna och öka genomströmningen, vilket gör att du kan producera delar med högre kvalitet. För att minska igensättning har Haas-pumpen för kylvätska genom spindeln utrustats med en innovativ funktion för självrengöring. Maximalt antal varv/min då systemet med kylvätska genom spindeln är aktiverat är 15 000 varv/min.

  • Tillåter djuphålsborrning utan slagborrning för att minska cykeltiderna
  • Minskar härdningstider för arbetsmaterial och ökar verktygslivslängden
  • Producerar bättre ytbehandlingar genom spånrensning
  • Självrengörande TSC-pump

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.