Haas Apps Minute – Korrekt formatering av G04

G04 är G-koden som du använder för att lägga in en "paus" eller en "stilleståndstid" i ditt program. Det är en vanlig kod men ibland kan förvirring uppstå kring hur tidsperioderna som specificeras av kommandot ska utföras. Denna Apps Minute bör reda ut dina frågor.