Haas Apps Minute – Správné formátování G04

G04 je G-kód, který používáte k přidání „pauzy“ nebo „prodlevy“ do vašeho programu. Jedná se o běžně používaný kód, ovšem je matoucí, jak by měla být vyvolány časové úseky specifikované v příkazu. Tato epizoda Apps Minute by měla objasnit všechny otázky.