Haas Apps Minute — prawidłowe formatowanie kodu G04

G04 to kod G służący do dodawania pauzy lub oczekiwania do programu. Jest to powszechnie używany kod, ale czasami nie wiadomo, jak powinny być wywoływane przedziały czasowe określone przez polecenie. Ten odcinek z serii Apps Minute rozwieje wszelkie wątpliwości.