Haas Apps Minute – Korrekt formatering G04

G04 er G-koden du bruker for å legge til en «pause» eller et «opphold» i programmet ditt. Det er en vanlig brukt kode, men noen ganger er det forvirring rundt hvordan tidsperioder spesifisert av kommandoen, skal utformes. Apps Minute bør gi svar på alle spørsmål.