Systém vizuálního programování pro soustruhy Haas

Náš systém vizuálního programování (nebo krátce VPS) pro soustruhy vám přímo na řídicí konzoli vašeho stroje umožňuje snadné a pohotové psaní programů za použití údajů o geometrii a tvarování vašeho dílu. Toto video vás v krátkosti provede programováním za použití systému VPS.