První představení stroje UMC-1500-DUO

Pojezd PĚTI OS . . . TŘÍ OS . . . a OSY X téměř VF-6! Stroj UMC-1500-DUO spojuje možnosti pěti os UMC-750 s dalším stolem VF pro zpracování 1. nebo 3. operací před a po dokončení práce pěti os. Potřebujete spouštět práce pěti a tří os od začátku dokonce bez demontování jakéhokoliv nastavení? Tento stroj to umožňuje. A protože 1500-DUO má 1524 mm pojezdu osy X k dosažení obou těchto stolů, máte k dispozici všechny tyto pojezdy, když potřebujete také obrábět delší obrobky. A my jsme se ujistili, že to je praktická možnost, protože oba stoly jsou drženy ve stejné výšce.