Korrekt luftvolumen, tryk og kvalitet

Vi har lavet et par videoer om problemer med komprimeret luft og hvordan det påvirker din maskine. Her fokuserer vi på forskellene mellem komprimeret lufttryk og -volumen.