ST-55 skjære-demo

I denne demoen starter vi med et arbeidsstykke som veier omtrent 900 kilo! Vi fjerner raskt masse materiale ved å starte med grove kutt på 0,25" DOC og 0,025" per omdreining. Også ved profilering av de kurvede overflatene tar knappeverktøyet et kutt med god størrelse, med en 0,112" stepover og 0,050" per omdreining etterfulgt av en dynamisk verktøyspor. Og innen vi var ferdig hadde vi fjernet mer enn 800 pund stål!