Šnek na třísky

   
Automaticky odebírá třísky ze stroje

Tento šnekový dopravník na třísky odvádí třísky ze stroje automaticky a zároveň je stlačuje a zbavuje chladicí kapaliny. Je ideální pro prostředí malosériové výroby i prostředí s velkým objemem výroby, protože eliminuje prostoje vzniklé ručním odvodem třísek. Šnek na třísky se dá aktivovat prostřednictvím M-kódu nebo přímo ze zavěšeného řídicího panelu a k dispozici je nastavení pro řízení intervalu a doby trvání cyklu šneka pro automatický provoz. Systém využívá technologii inteligentního snímání a v případě zablokování automaticky zapne zpětný chod.

 • Stlačí třísky, což šetří prostor v zásobníku na třísky.
 • Úhel zvednutí minimalizuje zpracování chladicí kapaliny.
 • Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu.
 • Energeticky úsporný prostřednictvím nastavení řízení pro automatický provoz

Šnek na třísky

Náš šnekový dopravník na třísky odvádí třísky ze stroje automaticky a zároveň je stlačuje a zbavuje chladicí kapaliny. Úhel zdvihnutí žlabu na třísky minimalizuje oběh chladicí kapaliny a výška odstranění třísek 33" (838 mm) umožňuje použití velkých zásobníků na třísky.

 • Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu.
 • Nastavení řídí interval a délku operace.
 • Automatický provoz zvyšuje energetickou účinnost.
 • Úhel zvednutí minimalizuje zpracování chladicí kapaliny.
 • Stlačí třísky, což šetří prostor v zásobníku na třísky.

Nastavení, která řídí činnost automatického šneka.

 • Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE řídí interval, ve kterém během cyklu začne šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) automatickou činnost.
 • Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME řídí délku doby, po kterou šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) poběží během automatické činnosti.
 • Nastavení 196 CONVEYOR SHUTOFF určuje dobu čekání při nečinnosti předtím, než se šnek zastaví.

POZNÁMKA: Dvířka pro obsluhu musí být zavřená, aby mohl  šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) běžet.

Programování činnosti šneka

 • M31 spustí šneka (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) v dopředném směru, aby se odstranily třísky. 
  • Po spuštění a zahájení cyklu stroje šnek poběží po dobu stanovenou v Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME a poté se vypne.
  • Po spuštění a vstupu stroje do cyklu se šnek po době uvedené v Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE znovu spustí a poběží po dobu uvedenou v Nastavení 115.
  • Až bude stroj v cyklu, můžete šnek spustit stisknutím tlačítka [CHIP FWD] na klávesnici. Po spuštění budou mít Nastavení 114 a 115 stejný účinek, jaký byl popsán výše.
  • Je-li Nastavení 114 nastaveno na nulu, pak k automatické činnosti šneka nedojde.
    
 • M33 během cyklu zastaví veškerou automatickou činnost šneka.
  • Šnek můžete během cyklu zastavit ručně stisknutím tlačítka [CHIP STOP] na klávesnici. Tím zastavíte veškerou automatickou činnost šneka během cyklu.

Ruční operace

 • Pokud chcete šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) spustit v dopředném směru, aby se odstranily třísky, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP FWD]. 
 • Pokud chcete šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) spustit ve zpětném směru, aby se odstranil uvíznutý materiál, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP REV].
 • Chcete-li šnek (pásový dopravník nebo dopravník s několika šneky) zastavit, stiskněte tlačítko [CHIP STOP] na klávesnici.

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Šnek – zaměřeno na příslušenství


Zde je rychlý pohled na příslušenství šnek na třísky Haas, které je součástí všech center Haas VMC. Pokud chcete trávit více času výrobou třísek a méně jejich odstraňováním ze stroje, podívejte se sem.

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.