Przenośnik śrubowy wiórów

   
Automatycznie odprowadza wióry z maszyny

Przenośnik wiórów typu śrubowego automatycznie odprowadza wióry z urządzenia, zgniatając je i wypłukując chłodziwem. Idealne rozwiązanie do krótkich i długich serii produkcyjnych. Eliminuje przestoje wymagane do ręcznego usuwania wiórów. Przenośnik może być aktywowany za pomocą kodu M lub bezpośrednio z panelu sterowania. Dostępne są ustawienia odstępów i czasu pracy cyklu przenośnika w trybie automatycznym. Technologia inteligentnego wykrywania blokad automatycznie odwraca kierunek pracy przenośnika śrubowego w razie zacięcia.

 • Ściska wióry, oszczędzając miejsce w pojemniku
 • Kąt pochylenia minimalizuje przenoszenie chłodziwa
 • Automatycznie cofa się, gdy wystąpi zacięcie
 • Aktywowany kodem M lub z kasety sterowniczej
 • Wydajność energetyczna dzięki ustawieniom sterowania dla trybu automatycznego

Przenośnik śrubowy wiórów

Nasz spiralny wyrzutnik wiórów automatycznie usuwa wióry z maszyny, zagęszcza je i usuwa z nich chłodziwo. Kąt pochylenia zsuwni wiórów minimalizuje przenoszenie chłodziwa, a wyrzut wiórów na wysokości 33" (838 mm) umożliwia stosowanie dużych pojemników.

 • Automatycznie cofa się, gdy wystąpi zacięcie
 • Aktywowany kodem M lub z kasety sterowniczej
 • Ustawienia sterują długością interwału i czasem trwania pracy
 • Praca w trybie automatycznym zwiększa oszczędność energii
 • Kąt pochylenia minimalizuje przenoszenie chłodziwa
 • Ściska wióry, oszczędzając miejsce w pojemniku

Ustawienia sterujące pracą przenośnika śrubowego w trybie automatycznym

 • Ustawienie 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) steruje odstępem w czasie, po którym przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) rozpocznie pracę w trybie automatycznym podczas cyklu.
 • Ustawienie 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA) steruje czasem pracy przenośnika (wielofunkcyjnego przenośnika śrubowego lub przenośnika typu taśmowego) w trybie automatycznym.
 • Ustawienie 196 CONVEYOR SHUTOFF (WYŁĄCZENIE PRZENOŚNIKA) określa czas czekania bez aktywności przed wyłączeniem przenośnika śrubowego.

UWAGA: Obsługa przenośnika (wielofunkcyjnego przenośnika śrubowego lub przenośnika typu taśmowego) jest możliwa tylko przy zamkniętych drzwiczkach operatora.

Programowanie pracy przenośnika

 • M31 włącza przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do przodu w celu usunięcia wiórów. 
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik śrubowy będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA), a następnie wyłączy się.
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik śrubowy uruchomi się ponownie po okresie wskazanym w ustawieniu 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) i będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115.
  • Jeśli maszyna wykonuje cykl, można uruchomić przenośnik śrubowy wciskając przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze. Po uruchomieniu, ustawienia 114 i 115 mają taki sam efekt, jak opisano powyżej.
  • Jeśli ustawienie 114 wynosi zero, przenośnik śrubowy nie będzie pracował w trybie automatycznym.
    
 • M33 zatrzymuje pracę przenośnika śrubowego w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.
  • Można ręcznie zatrzymać przenośnik śrubowy podczas trwania cyklu, wciskając przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze. Spowoduje to przerwanie pracy przenośnika śrubowego w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.

Obsługa ręczna

 • Wcisnąć przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do przodu, co usunie wióry. 
 • Wcisnąć przycisk [CHIP REV] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego) w kierunku do tyłu, co usunie zacięcie.
 • Wcisnąć przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze, aby zatrzymać przenośnik (wielofunkcyjny przenośnik śrubowy lub przenośnik typu taśmowego).

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Przenośnik śrubowy — informacja o opcjach


Oto krótki przegląd opcji przenośnika śrubowego wiórów dostępnych we wszystkich frezarkach pionowych firmy Haas. Jeśli chcesz poświęcić więcej czasu na produkowanie wiórów, a mniej — na ich odgarnianie z maszyny, zapoznaj się z naszą propozycją.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.